Klachten

Wij zijn dé specialist op het gebied van op maat gemaakte borstprotheses voor vrouwen

Klachtenprocedure EVE Borstprotheses
EVE Borstprotheses gaat voor het maximale resultaat en daarbij is de cliënt ons uitgangspunt. Als u desondanks niet tevreden bent over onze dienstverlening en/of product, dan horen we dat graag van u. Zodra wij een ‘ontevredenheid‘ van u hebben vernomen nemen wij deze desgewenst als klacht in behandeling conform de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector. Uw reactie biedt ons de mogelijkheid om te leren, iets te herstellen en/of te verbeteren. 

Bent u niet tevreden over ons product of dienstverlening, neem dan contact op met EVE Borstprotheses. 

 

Interne/informele klachtenprocedure
EVE Borstprotheses hanteert een klachtenbeleid waarbij het streven is om klachten zoveel mogelijk door middel van gesprek tussen u en onze medewerker(s) op te lossen. Dit noemen we de interne/informele klachtenprocedure. Deze procedure begint met een gesprek met degene die u geholpen heeft. Als dit gesprek niet het gewenste resultaat voor u geeft kunt u een klachtenformulier indienen dat wordt behandeld door de interne klachtenfunctionaris van EVE, Fleur Fleury. 

Fleur Fleury stelt zich aan u voor:
Mijn naam is Fleur Fleury en ik ben als klachtenfunctionaris verbonden aan EVE Borstprotheses. Mijn loopbaan begon dertig jaar geleden als verpleegkundige en loopt via managementfuncties in de zorg naar mijn uiteindelijke bestemming als Geestelijk Verzorger. In mijn huidige functie als Geestelijk Verzorger ben ik vertrouwenspersoon voor bewoners en voor medewerkers. 

In mijn werk maar ook in mijn nabije omgeving heb ik te maken gehad met de ingrijpende gevolgen van borstkanker. Ik weet hoe belangrijk het is voor uw herstel en verwerking dat een borstprothese goed aansluit bij uw verwachtingen. Mocht dat niet het geval zijn dan is het belangrijk dat u, bij klachten, door een onafhankelijke klachtenfunctionaris wordt gehoord en dat uw klacht zorgvuldig wordt behandeld. Ik wil deze rol graag voor u vervullen.

Vertrouwelijk en zorgvuldig
De klachtenfunctionaris gaat vertrouwelijk om met uw gegevens en kijkt zorgvuldig naar uw klacht kijken. De functionaris hoort u en de betrokken medewerkers van EVE en stelt u schriftelijk op de hoogte stellen van het advies dat ze zal uitbrengen aan de medewerkers en directie van EVE. Dit om de gerezen problemen op te lossen. Wij willen er alles aan doen om met u en voor u de juiste oplossing te vinden. 

Onafhankelijke klachtencommissie en de geschillencommissie: “Erisietsmisgegaan”.
Mocht de klacht niet oplosbaar blijken of bent u ontevreden met de voorgestelde oplossing dan kan het geschil op uw verzoek worden voorgelegd bij de externe Klachtencommissie. Dit noemen we de formele klachtenprocedure. EVE is aangesloten bij: “Erisietsmisgegaan” (een erkende geschillencommissie). De werking van deze procedure wordt u uitgelegd als bij evaluatie van de afhandeling van de informele procedure blijkt dat de genomen maatregelen niet het gewenste resultaat hebben.

Een voorbeeld van de producten van EVE Borstprotheses

Eve Borstprotheses

Wil je meer informatie ontvangen over onze borstprotheses en de mogelijkheden voor jouw?

Maak vrijblijvend een afspraak met onze consulente Hermine Schuringa.