Als het even anders loopt

Klachtenprocedure EVE Borstprotheses

EVE Borstprotheses gaat voor het maximale resultaat en daarbij is de cliënt ons uitgangspunt. Als u desondanks niet tevreden bent over onze dienstverlening en/of product, dan horen we dat graag van u. Zodra wij een ‘ontevredenheid‘ van u hebben vernomen nemen wij deze desgewenst als klacht in behandeling conform de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector.

Bedrijfsinformatie EVE

EVE Borstprotheses BV
Oudeweg 91 – 95 
2031 CC Haarlem

KVK: 80564917

EVE Borstprotheses werkt elke dag aan het verbeteren van haar producten en diensten. Desondanks kan het voorkomen dat u niet tevreden bent.

Graag willen wij altijd eerst dat u contact met ons opneemt. Persoonlijk contact is voor ons belangrijk en zeker 

EVE borstprotheses_het verhaal van EVE

Klachtenbeleid

EVE Borstprotheses hanteert een klachtenbeleid waarbij het streven is om klachten zoveel mogelijk door middel van gesprek tussen u en onze medewerker(s) op te lossen. Dit noemen we de interne/informele klachtenprocedure. Deze procedure begint met een gesprek met degene die u geholpen heeft. Als dit gesprek niet het gewenste resultaat voor u geeft kunt u een klachtenformulier indienen dat wordt behandeld door de interne klachtenfunctionaris van EVE, Fleur Fleury. 

Fleur Fleury stelt zich aan u voor:

Mijn naam is Fleur Fleury en ik ben als klachtenfunctionaris verbonden aan EVE Borstprotheses. Mijn loopbaan begon dertig jaar geleden als verpleegkundige en loopt via managementfuncties in de zorg naar mijn uiteindelijke bestemming als Geestelijk Verzorger. In mijn huidige functie als Geestelijk Verzorger ben ik vertrouwenspersoon voor bewoners en voor medewerkers. 

In mijn werk maar ook in mijn nabije omgeving heb ik te maken gehad met de ingrijpende gevolgen van borstkanker. Ik weet hoe belangrijk het is voor uw herstel en verwerking dat een borstprothese goed aansluit bij uw verwachtingen. Mocht dat niet het geval zijn dan is het belangrijk dat u, bij klachten, door een onafhankelijke klachtenfunctionaris wordt gehoord en dat uw klacht zorgvuldig wordt behandeld. Ik wil deze rol graag voor u vervullen.

EVE borstprotheses en de missie van EVE

Vertrouwelijk en zorgvuldig

De klachtenfunctionaris gaat vertrouwelijk om met uw gegevens en kijkt zorgvuldig naar uw klacht kijken. De functionaris hoort u en de betrokken medewerkers van EVE en stelt u schriftelijk op de hoogte stellen van het advies dat ze zal uitbrengen aan de medewerkers en directie van EVE. Dit om de gerezen problemen op te lossen. Wij willen er alles aan doen om met u en voor u de juiste oplossing te vinden. 

Onafhankelijke klachtencommissie en de geschillencommissie:

Mocht de klacht niet oplosbaar blijken of bent u ontevreden met de voorgestelde oplossing dan kan het geschil op uw verzoek worden voorgelegd bij de externe Klachtencommissie. Dit noemen we de formele klachtenprocedure. EVE is aangesloten bij: “Erisietsmisgegaan” (een erkende geschillencommissie). De werking van deze procedure wordt u uitgelegd als bij evaluatie van de afhandeling van de informele procedure blijkt dat de genomen maatregelen niet het gewenste resultaat hebben.

Contact met EVE

EVE Borstprotheses folder download 03

Ontvang de EVE folder in je e-mailbox

Eve Borstprotheses

Wil je meer informatie ontvangen over onze borstprotheses en de mogelijkheden voor jouw?

Maak vrijblijvend een afspraak met onze consulente Hermine Schuringa.